Hem

Waldorflekskolan Solskatten


Välkommen till Solskatten


Vår lekskola ligger på Frösön; vid Önebergets fot med närhet till skogen, ängen och även Storsjön. På gården har vi även vår egen köksträdgård som ger grönsaker till vårt kök.


Vi bedriver waldorfpedagogik vilket bland annat innebär att vi försöker skapa utrymme för barnens lek, rörelsebehov och rika möjligheter till efterhärmning.


Det vi eftersträvar är:


- Att låta barnen få vara barn.

- Att värna barndomen och leken.

- Vi försöker undvika förnuftsmässiga och abstrakta förklaranden och låter barnen få uppleva det sinnliga och konkreta. Barnen får lära känna och erövra världen genom sina sinnen, genom rörelser och lek och genom den vuxna förebilden.

- Att skapa en rytm i vardagen som ger trygghet.

Stiftelsen Solskatten

Östersunds Waldorflekskola


Öneslingan 4

832 51 Frösön

Telefon: 070-230 72 52

solskatten@gmail.com